Get Adobe Flash player

Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo, příspěvková organizace

Šumná 92, 671 02, IČO 75022320, tel. 515291299, e-mail: zssumna@zsamssumna.cz, www. zssumna.cz

 

 


 

 

IROP

Během letních prázdnin  2019 proběhla v Základní škole po tříleté přípravě zásluhou zřizovatele Obce Šumná realizace:

 

Projekt

 

ODBORNÉ UČEBNY ŠUMNÁ

 

je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Šumná, a to prostřednictvím realizace modernizace odborných učeben pro výuku praktické činnosti a přírodních věd a pořízení patřičného vybavení pro moderní výuku.

 


 Naše instituce/škola je připojena k eduroamu


Eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v polovině roku 2019. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.
Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu
V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm zs-sumna.cz. Například tedy: novak@zs-sumna.cz.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

    název sítě (SSID): eduroam
    protokol připojení: 802.1x
    zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
    ověřování: PEAP
    vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
    jméno RADIUS serveru: radius.zs-sumna.cz
    certifikační autorita: eduroam CA
    odkaz ke stažení certifikátu CA: stažení certifikátu zde
    IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory
Eduroam je vysílán ve všech prostorách školy. Z části je pak pokryt i prostor v blízkosti školy.

Filtrování provozu
Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25). Pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora
Uživatelé naší školy se mohou obracet na email zssumna@zsamssumna.cz a nebo telefon +420 728519085.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně u své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

  

Základní informace

    Základní škola a Mateřská škola Šumná, okres Znojmo je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Součástí školy je školní družina, mateřská škola – pracoviště Šumná 180 a Horní Břečkov 67, školní kuchyně, výdejna stravy Šumná 180  a Horní Břečkov 67. 

     Budova školy byla vybudována v roce 1928. V roce 2010 prošla budova školy a mateřské školy rekonstrukcí obsahující výměnu oken, zateplení pláště budovy a změnu vytápění. 

Zřizovatelem je Obec Šumná. 

Do základní školy docházejí (dojíždějí) žáci z obcí Milíčovice, Vracovice, Horní Břečkov, Čížov, Lesná, Šumná, Štítary, Zálesí, Chvalatice, Zblovice, Bítov a Mašovice.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem "Šikovná škola" (Smart school).