Get Adobe Flash player

  


 Základní informace

Tel.: 606 844 143, 515 291 071
E-mail: mssumna@zsamssumna.cz
Učitelka: Jana Chaloupková-vedoucí učitelka
  Kateřina Coufalová, Lucie Stehlíková Hochmanová, Pavlína Zachová
Školní asistentka  
Školnice: Hana Tobolková

Provoz MŠ:

Pondělí - pátek od 6:30 do 15:30.

Naše MŠ se nachází ve střediskové obci Šumná na Znojemsku nedaleko Vranovské přehrady.

Zřizovatelem je Obec Šumná.

Škola byla postavena a uvedena do provozu v roce 1984.
Kolem budovy se rozprostírá velká zahrada s dětským hřištěm.

Budova školy je jednopatrová, prostorná a vzdušná.
V přízemí je herna se zatahovacími dveřmi, které ji oddělují od třídy. Dále je zde výdejna jídla, kancelář vedoucí učitelky, sociální zařízení pro děti i dospělé a šatna.
V patře máme předškolní třídu oddělenou opět zatahovacími dveřmi od lehárny. Třídu určenou pro činnosti nespících dětí a sociální zařízení.

V současné době je zapsáno více než 30 dětí ve věku od 3 do 6 let.
Na škole působí 4 učitelky a školnice. Stravování je zajištěno z vedlejší budovy, kde se nachází školní kuchyně.
Během dne využíváme všechny prostory budovy.
Kromě toho zajišťujeme dětem preventivní a odbornou logopedickou péči. 

Režim dne:

6:30 začátek provozu
do 8:00 průběžné scházení dětí, spontánní hry a činnosti (individuální, skupinové, společné), rozvíjení podnětů
8:00 - 8:30 řízené činnosti, ranní cvičení
8:30 - 8:45 hygiena, svačina - Broučci
8:45 - 9:00 hygiena, svačina - Berušky
8:45 - 9:30 didakticky zacílené činnosti ve skupinách či individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry, didaktické hry, pracovní a výtvarné činnosti, hudební a dramatické činnosti, námětové hry
9:30 - 11:30 pobyt venku - poznávací, pohybové činnosti, pozorování, praktické a zájmové činnosti
11:30 - 12:00 převlékání, hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena
12:00 - 14:30 polední odpočinek, relaxační činnosti, vstávání dětí, odpolední pohybová chvilka, hygiena
14:30 - 14:45 hygiena,svačina
14:45 - 15:30 spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat v započatých činnostech dne, průběžné odcházení dětí domů
15:30 ukončení provozu

V průběhu dne je zajištěn pitný režim, děti mají možnost kdykoli využít nabídku nápojů ze školní jídelny.

Hlavní úkoly naší mateřinky:

  • při všech činnostech respektujeme požadavky, potřeby a schopnosti každého jedince
  • pracujeme podle programu zaměřeného na individualitu každého dítěte
  • usilujeme o vytváření prostředí pohody a radosti z prožitého dne, upevňujeme kamarádské vztahy a sounáležitost.
  • zpětně vyhodnocujeme a využíváme zjištěné informace pro další pedagogickou činnost, spolupracujeme se ZŠ, s rodiči, obecním úřadem
  • účastníme se různých oslav a výletů, každoročně navštěvujeme s nejstaršími dětmi divadelní představení ve Znojmě