Get Adobe Flash player

 

V Šumné, dne 25. 4. 2019                                                                                                 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

 

Vážení rodiče,

podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů zveme vás a vaše děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Zápis se uskuteční v:

budově mateřské školy, Šumná 180                           

pondělí 13. 5. 2019, 16:00 hod. – 18:00 hod.

budově mateřské školy, Horní Břečkov 67               

pondělí 13. 5. 2019, od 15:00 hod.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ve správním řízení ředitel ZŠ a MŠ.

K zápisu si s sebou, prosím, přineste rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy.

Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo v základní škole. 

Pavel Kučera

zástupce ředitele


 

Základní informace

Tel.: 606 844 143, 515 291 071
E-mail: chaloupkova@zssumna.cz
Učitelka: Jana Chaloupková
  Hana Fučíková,  Jana Křížová
Školnice: Hana Tobolková

Provoz MŠ:

Pondělí - pátek od 6:30 do 15:30.

Naše MŠ se nachází ve střediskové obci Šumná na Znojemsku nedaleko Vranovské přehrady.

Zřizovatelem je Obec Šumná.

Škola byla postavena a uvedena do provozu v roce 1984.
V současné době je součástí organizace Základní škola a Mateřská škola, Šumná, příspěvková organizace, pod kterou přešla od 1. 1. 2003.
Kolem budovy se rozprostírá velká zahrada s dětským hřištěm.

Budova školy je jednopatrová, prostorná a vzdušná.
V přízemí je herna se zatahovacími dveřmi, které ji oddělují od třídy. Dále je zde výdejna jídla, kancelář vedoucí učitelky, sociální zařízení pro děti i dospělé a šatna.
V patře máme sportovní třídu oddělenou opět zatahovacími dveřmi od lehárny.
Třídu určenou pro činnosti nespících dětí a sociální zařízení.

V současné době školu navštěvuje 33 dětí ve věku od 2 do 6 let.
Na škole působí 2 učitelky a školnice, stravování je zajištěno z vedlejší budovy, kde se nachází školní jídelna.
Během dne využíváme všechny prostory budovy.
1x týdně přihlášené děti navštěvují kroužek angličtiny pro nejmenší.
Kromě toho zajišťujeme dětem odbornou logopedickou péči v poradně ve Znojmě, v MŠ probíhá preventivní logopedická péče.

Režim dne:

do 8:15 scházení dětí, ranní hry, didaktické činnosti motivované společnými prožitky a navozením vhodné atmosféry, péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, společné TV chvilky, jazykové chvilky a ranní cvičení.
8:15 - 8:45 hygiena,svačina-průběžně podle potřeb dětí.
8:45 - 9:20 ukončení činností v hracích koutcích, dokončování didaktických činností, společný úklid herny a třídy, příprava na pobyt venku.
9:20 - 11:20 pobyt venku
11:20 - 12:10 hygiena,oběd, ukládání k odpočinku
12:10 - 14:10 odpočinek dětí
od 12:45 aktivity nespících dětí ve třídě (stolní hry,kresba,omalovánky, plnění úkolů podle pracovních sešitů „Malý předškolák“).
14:10 - 14:30 hygiena,svačina
14:30 - 15:30 společné hry a činnosti do rozchodu domů.

V průběhu dne je zajištěn pitný režim, děti mají možnost kdykoli využít nabídku nápojů ze školní jídelny.

Hlavní úkoly naší mateřinky:

  • při všech činnostech respektujeme požadavky, potřeby a schopnosti každého jedince
  • pracujeme podle programu zaměřeného na individualitu každého dítěte
  • usilujeme o vytváření prostředí pohody a radosti z prožitého dne, upevňujeme kamarádské vztahy a sounáležitost.
  • zpětně vyhodnocujeme a využíváme zjištěné informace pro další pedagogickou činnost, spolupracujeme se ZŠ, s rodiči, obecním úřadem
  • účastníme se různých oslav a výletů, každoročně navštěvujeme s nejstaršími dětmi divadelní představení ve Znojmě