Get Adobe Flash player

 

 Upozorňujeme strávníky, že stravné za měsíc červen je třeba uhradit do 25. 6. 2019. Poslední školní den ( pá 28. 6. ) jsou žáci ZŠ z oběda odhlášeni. Pokud někdo má o stravu zájem, je třeba si na tento den oběd nahlásit v kanceláři ŠJ - osobně nebo telefonicky na čísle 515 291 010. Případné přeplatky se převedou všem strávníkům do dalšího školního roku. Vráceny budou žákům 9. ročníku, případně strávníkům, kteří odchází ze ZŠ.