Get Adobe Flash player

 V Šumné, dne 25. 4. 2019                                                                                                 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

 

Vážení rodiče,

podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů zveme vás a vaše děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Zápis se uskuteční v:

budově mateřské školy, Šumná 180                           

pondělí 13. 5. 2019, 16:00 hod. – 18:00 hod.

budově mateřské školy, Horní Břečkov 67               

pondělí 13. 5. 2019, od 15:00 hod.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ve správním řízení ředitel ZŠ a MŠ.

K zápisu si s sebou, prosím, přineste rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy.

Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo v základní škole. 

Pavel Kučera

zástupce ředitele


Údaje o zařízení:

Adresa: MŠ Horní Břečkov č. 67
Právní forma: odloučené pracoviště
Typ zařízení: celodenní
Provozní doba: 7.00 – 15.00 hod
Stanovená kapacita: 18 dětí
Telefon: 515 291 518

Od 1.1.2004 odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy, Šumná, okres Znojmo, příspěvkové organizace

Provoz školy: celodenní - 7.00 – 14.30 hod

Učitelka MŠ: Dana Vrzáková
Učitelka MŠ: Milada Jedličková
Stravování, úklid, topení: Hana Doležalová
Ředitel školy: Mgr. Richard Nekula

 

Naši mateřskou školu najdete uprostřed obce Horní Břečkov.
Nachází se v zrekonstruované budově bývalé základní školy.

Zřizovatelem je Obec Šumná.

První mateřská škola v Horním Břečkově byla zřízena 17. 10 1945, ale nacházela se v budově č. 13.
Od 1. 1. 1999 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ a přestěhování do jedné budovy, kde se nacházíme dosud.
Od 1. 1. 2004 přešla celá škola pod ZŠ Šumná a stala se jejím odloučeným pracovištěm.

V současnosti využíváme pouze přízemí jednopatrové budovy.
Nachází se zde herna, odpočívárna, hygienické zařízení, tělocvična, šatna, kuchyňka na výdej obědů a přípravu svačinek.

Na zahradě je pískoviště, dětské hřiště a nové dřevěné vybavení pro pohybové aktivity dětí.

MŠ je jednotřídní s kapacitou 18 dětí.
Přijímáme děti od dvou let věku.
V současné době školu navštěvuje 13 dětí ve věku od 2 do 6 let.

Celkovým vzhledem a zaměřením je naše MŠ zařízením rodinného typu.
Na počátku docházky dětí do MŠ umožňujeme pobyt rodičů společně s dětmi.
V případě zájmu mohou rodiče kdykoliv i v průběhu roku navštívit naši MŠ a sledovat výchovný a vzdělávací proces.
Obsah vzdělávání naší MŠ i témata k výchovné práci vycházejí ze života dětí, z prostředí, ve kterém vyrůstají.
Veškeré naše úsilí směřujeme k tomu, aby se děti cítily spokojené a v bezpečí a pociťovaly radost ze svých výsledků a pokroků.
Poskytujeme základy vzdělání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
Protože se naše MŠ nachází v sousedství NP Podyjí je i náš program zaměřen na utváření kladného vztahu k přírodě.
Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání.

Režim dne:

7.00 – 8. 00      scházení dětí
hry a činnosti podle přání dětí
8. 00 – 9. 15 ranní hry, didaktické činnosti ve skupinách a individuálně jazykové chvilky, smyslové hry, pohybové aktivity, hygiena a svačina podle potřeb dětí
9. 15 – 11. 15 pobyt venku / vycházka, pobyt na zahradě /
11. 15 – 11. 45 hygiena, oběd
11. 45 – 13. 30 hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity – hry, opakovací chvilky, individuální péče
13. 30 – 15. 00 hygiena, hry a činnosti podle přání dětí,pobyt na školní zahradě

Denní program je aktuálně uzpůsoben potřebám a zájmům dětí

Pohybové aktivity: několikrát denně (dopolední pohyb. aktivity, pobyt venku, odpolední výchovné chvilky na zahradě
Druh pohybových aktivit: cvičení, tělovýchovné chvilky, TV, pohybové a taneční hry, improvizace, cvičení s náčiním, na nářadí, s hudbou
Frekvence: 3 – 5 krát denně
Pobyt venku: na školní zahradě, na hřišti, na vycházce
Způsob využití pobytu venku: poznávání okolí, orientace v obci, pohybové hry, překonávání překážek, odpočinkové hry na zahradě
Odpočinek a spánek: 12.00 – 13.30 hod s respektováním individuálních potřeb dětí
Ukládání lehátek a lůžkovin: lůžkoviny a pyžama zůstávají ustlané na lehátkách s celodenní možností větrání
Stravování: náhradní – s dovozem obědů, svačinky zhotovuje p. Doležalová
Systém podávání svačin: děti si indiv. připravují jídlo na tácky a odnášejí ke stolečku
Obědy: výdej v 11.15 hod, dovážejí se ze školní jídelny při ZŠ Šumná
Pitný režim: po celou dobu provozu mají děti k dispozici připravené nápoje
Druh nápojů: různé druhy ovocných čajů, ovocné šťávy, minerálky, pitná voda

Při výchovném procesu využíváme Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a vlastní školní program „ Díváme se kolem sebe očima malých zvídálků“.