Get Adobe Flash player

Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo, příspěvková organizace

Šumná 92
671 02 Šumná, okres Znojmo

IČO: 750 22 320
ID (datová schránka): 4rfj286


 Telefon ZŠ: 515 291 299                    Telefon MŠ Šumná: 515 291 071           Telefon MŠ Horní Břečkov: 515 291 518     

 Telefon ředitel: 728 519 085               Telefon ŠJ: 515 291 010                        Telefon ŠD: 537 021 759

 
jméno, příjmení, titul funkce kontakt
Richard Nekula Mgr. ředitel nekula@zssumna.cz
Pavel Kučera Mgr. zástupce ředitele, třídní učitel 2. a 4. ročníku kucera@zssumna.cz
Lenka Voříšková Mgr. třídní učitelka 1. ročníku voriskovazssumna@outlook.cz
Jitka Smetanová Mgr. třídní učitelka 3. ročníku  
Jitka Šebková Mgr. učitelka, speciální pedagog, výuka náboženství  
Hana Stӓrzová Ing. učitelka starzova@zssumna.cz
Petr Sklenář Mgr. třídní učitel 9. ročníku sklenar@zssumna.cz
Tomáš Zezula Mgr. třídní učitel 7. ročníku zezula@zssumna.cz
Lucie Stehlíková Mgr. třídní učitelka 8. ročníku, školní metodik prevence stehlikova@zssumna.cz
Diana Sklenářová Mgr. třídní učitelka 5. ročníku, výchovný poradce sklenarova@zssumna.cz
Martina Lněničková Mgr. třídní učitelka 6. ročníku  
Jarmila Kratochvílová vychovatelka ŠD kratochvilova@zssumna.cz
Pavlína Zachová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga  
Jitka Heverová asistent pedagoga  
Kamila Ingrová asistent pedagoga  
Kristýna Turčaníková asistent pedagoga  
Libor Valenta školník Mob: 737 576 977
Hana Tobolková uklízečka MŠ  
Jiřina Klinerová uklízečka ZŠ  
Jitka Zedníková uklízečka ZŠ  
Yvona Valičová hlavní účetní, vedoucí školní jídelny valicova@zssumna.cz
Zdeňka Svozilová vedoucí kuchařka  
Marcela Golombová kuchařka  
Jana Chaloupková učitelka MŠ Šumná chaloupkova@zssumna.cz
Hana Fučíková učitelka MŠ Šumná  
Dana Vrzáková učitelka MŠ Horní Břečkov Tel: 515 291 518
Milada Jedličková učitelka MŠ  Horní Břečkov  
Jana Křížová školní asistentka MŠ, učitelka MŠ Šumná  
Hana Doležalová školnice MŠ Horní Břečkov  
Jiří Čírtek mzdový účetní