Get Adobe Flash player

Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo, příspěvková organizace

Šumná 92
671 02 Šumná, okres Znojmo

IČO: 750 22 320
ID (datová schránka): 4rfj286


 Telefon ZŠ: 515 291 299                    Telefon MŠ Šumná: 515 291 071           Telefon MŠ Horní Břečkov: 515 291 518     

 Telefon ředitel: 728 519 085               Telefon ŠJ: 515 291 010                        Telefon ŠD: 537 021 759

 
jméno, příjmení, titul funkce kontakt
Richard Nekula Mgr. ředitel nekula@zssumna.cz
Pavel Kučera Mgr. zástupce ředitele kucera@zssumna.cz
Yvona Valičová hlavní účetní, vedoucí školní jídelny valicova@zssumna.cz
Lenka Voříšková Mgr. třídní učitelka 1. ročníku  
Jitka Smetanová Mgr. třídní učitelka 2. ročníku  
Soňa Otte Mgr. třídní učitelka 3. ročníku  
Martina Czuczová Mgr. třídní učitelka 4. ročníku  
Jan Ševčík Mgr. třídní učitel 5. ročníku  
Diana Sklenářová Mgr. třídní učitelka 6. ročníku, výchovný poradce  
Lucie Stehlíková Mgr. třídní učitelka 7. ročníku, školní metodik prevence  
Petr Sklenář Mgr. třídní učitel 8. ročníku  
Martina Lněničková Mgr. třídní učitelka 9. ročníku  
Hana Stärzová Ing. učitelka Aj  
Jitka Němcová Mgr. učitelka Aj  
Tomáš Zezula Mgr. učitel 2. stupně  
Žaneta Kochová Bc. speciální pedagog, logoped  
Monika Boháčová vychovatelka ŠD  
Pavlína Zachová vychovatelka ŠD, učitelka MŠ  
Jitka Heverová asistent pedagoga  
Ilona Šumpichová asistent pedagoga  
Sabina Salavcová asistent pedagoga  
Lenka Petrů asistent pedagoga  
Valková Nicola asistent pedagoga  
Libor Valenta školník Mob: 737 576 977
Jiřina Klinerová uklízečka ZŠ  
Jitka Zedníková uklízečka ZŠ  
Zdeňka Svozilová vedoucí kuchařka  
Marcela Golombová kuchařka  
Jana Chaloupková vedoucí učitelka MŠ Šumná Tel: 515 291 071
Hana Fučíková učitelka MŠ Šumná  
Lenka Puklová učitelka MŠ Šumná  
Jana Holubcová učitelka MŠ Šumná, asistent pedagoga  
Simona Masopustová školní asistent MŠ  
Milada Jedličková učitelka MŠ  Horní Břečkov Tel: 515 291 518
Kateřina Coufalová učitelka MŠ Horní Břečkov  
Hana Doležalová školnice MŠ Horní Břečkov