Get Adobe Flash player

 


INFORMACE PRO RODIČE

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. z 25.2.2005 o školním stravováním.

Výdejní doba:

pro žáky ZŠ: 11:30 - 13:15 hod
pro cizí strávníky: 11:00 - 11:20 hod

Cena obědů

Cena v jednotlivých věkových skupinách strávníků je stanovena takto:

strávníci 3-6 let (MŠ) přesnídávka 9 Kč
oběd 20 Kč
svačina 7 Kč
celkem 36 Kč
 
strávníci 7-10 let přesnídávka 10 Kč
oběd (platí žáci v ZŠ) 22 Kč
svačina 7 Kč
celkem (platí děti v MŠ) 39 Kč
 
strávníci 11-14 let oběd 25 Kč
strávníci 15 a více let oběd 26 Kč
zaměstnanci a cizí strávníci oběd  72 Kč

 (Kalkulace platná od 1. 9. 2019)

Přihlášení strávníků:

Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji v kanceláři ŠJ. Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen od prvního dne po celou školní docházku. přihlášení platí na dny školního vyučování. První den obdrží strávník kartu, kterou používá k prokázání nároku na stravu. V době prázdnin jsou obědy odhlášeny a žák nemá nárok na zlevněné obědy. Rodiče mohou dítě přihlásit, ale za plnou cenu.

Odhlášení obědů:

Provádí se den dopředu do 12.00 hod. na tel. 515 291 010. V případě nemoci si první den mohou rodiče oběd vyzvednout za sníženou cenu. Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb.§ U, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinnen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, bude strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole, doúčtována za plnou cenu (finanční normativ+režie mzdová a provozní, ZŠ 54,- Kč - 58,- Kč, MŠ 68,- Kč - 71,- Kč dle cenové kalkulace pro rok 2019).

Forma placení:

Strava se platí bezhotovostně (zřízením svolení k inkasu) nebo v hotovosti v kanceláři ŠJ vždy do 15-tého daného měsíce. Odhlášené obědy jsou odečteny v následujícím měsíci. V případě neuhrazení stravného v termínu, bude výdej stravy pozastaven do uhrazení dlužné částky. Upřednotňujeme bezhotovostní platby(č. ú. 1584054399/0800), bližší informace u vedoucí p. Valičové na tel. 515 291 010. 

U p o z o r n ě n í:

Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním. Při odebírání obědů předkládají kartu, na oběd chodí dle rozpisu umístěného na dveřích jídelny a pokynů dozoru.