Get Adobe Flash player

 

 

Upozorňujeme strávníky, že stravné za měsíc červen je třeba uhradit do 25. 6. 2019. Poslední školní den ( pá 28. 6. ) jsou žáci ZŠ z oběda odhlášeni. Pokud někdo má o stravu zájem, je třeba si na tento den oběd nahlásit v kanceláři ŠJ - osobně nebo telefonicky na čísle 515 291 010. Případné přeplatky se převedou všem strávníkům do dalšího školního roku. Vráceny budou žákům 9. ročníku, případně strávníkům, kteří odchází ze ZŠ. 


 

INFORMACE PRO RODIČE

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. z 25.2.2005 o školním stravováním.

Výdejní doba:

pro žáky ZŠ: 11:30 - 13:15 hod
pro cizí strávníky: 11:00 - 11:20 hod

Cena obědů

Cena v jednotlivých věkových skupinách strávníků je stanovena takto:

strávníci 3-6 let (MŠ) přesnídávka 9 Kč
oběd 18 Kč
svačina 7 Kč
celkem 34 Kč
 
strávníci 7-10 let přesnídávka 10 Kč
oběd (platí žáci v ZŠ) 20 Kč
svačina 7 Kč
celkem (platí děti v MŠ) 37 Kč
 
strávníci 11-14 let oběd 23 Kč
strávníci 15 a více let oběd 24 Kč
zaměstnanci a cizí strávníci oběd  61 Kč

 (Kalkulace platná od 1. 2. 2019)

Přihlášení strávníků:

Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji v kanceláři ŠJ. Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen od prvního dne po celou školní docházku. přihlášení platí na dny školního vyučování. První den obdrží strávník kartu, kterou používá k prokázání nároku na stravu. V době prázdnin jsou obědy odhlášeny a žák nemá nárok na zlevněné obědy. Rodiče mohou dítě přihlásit, ale za plnou cenu.

Odhlášení obědů:

Provádí se den dopředu do 12.00 hod. na tel. 515 291 010. V případě nemoci si první den mohou rodiče oběd vyzvednout za sníženou cenu. Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb.§ U, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinnen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, bude strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole, doúčtována za plnou cenu (finanční normativ+režie mzdová a provozní, ZŠ 52,- Kč - 56,- Kč, MŠ 66,- Kč - 69,- Kč dle cenové kalkulace pro rok 2019).

Forma placení:

Upřednotňujeme úhradu převodem z účtu na účet školy (č. ú. 1584054399/0800), bližší informace u vedoucí p. Valičové na tel. 515 291 010. V současné době lze provádět úhradu obědů hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny. Od 3. září 2018 se stravné hradí  zálohově(předem), vždy do 15-tého dne v měsíci. Odhlášené obědy jsou odečteny v následujícím měsíci. V případě neuhrazení stravného bude výdej stravy pozastaven do uhrazení dlužné částky. 

U p o z o r n ě n í:

Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním. Při odebírání obědů předkládají kartu, na oběd chodí dle rozpisu umístěného na dveřích jídelny a pokynů dozoru.