Get Adobe Flash player
Otevření školy pro žáky 6. až 8. ročníku

Vážení rodiče, od 8. června je škola otevřena pro žáky 2. stupně ZŠ, účast je dobrovolná.

První den po příchodu do školy odevzdá každý žák vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Výuka bude probíhat vždy v Po, St a Čt od 8:00 do 12:15. Rozvrh bude zveřejněn v aplikaci Bakaláři.

I nadále bude probíhat výuka online.

Nahlašte, prosím, svůj zájem o účast ve škole do 4. 5. 2020 buď prostřednictvím ankety (po přihlášení do Bakalářů prostřednictvím stránek školy, bohužel ankety nejsou přístupné v mobilní aplikaci) nebo jiným způsobem třídnímu učiteli.

Dle zájmu budou podobně jako na 1. stupni vytvořeny vzdělávací skupiny, tak abychom respektovali zavedená hygienická opatření.

Podrobnosti jsou uvedeny níže.

Richard Nekula 

Otevření školy pro žáky 1. až 5. ročníku

 

 ​Vážení rodiče, na základě Vašich odpovědí bude organizace vzdělávacích aktivit  od 25. 5. 2020 pro přihlášené žáky 1. stupně následující:

1. skupina (1. ročník) - Mgr. Soňa Otte (7:45 - 11:20)

2. skupina (2. ročník) - Mgr. Lenka Voříšková (7:45- 11:20)

3. skupina (3. a 4. ročník) - Mgr. Jitka Smetanová (7:45- 11:20)

4. skupina (5. ročník) - Mgr. Diana Sklenářová (7:45- 11:20)

Rozvrh bude zveřejněn v aplikaci bakaláři, zaměříme se na ČJ, M, AJ a PRV. Po skončení aktivit následuje oběd  a školní družina pro přihlášené žáky. 

1. Povinnosti žáků

a) Cesta a příchod do školy

Žák:

 • přichází do školy se zakrytými ústy a nosem ochrannými prostředky (rouškou)
 • s sebou si přinese na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • dodržuje při cestě do školy a před školou odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • před školou se neshromažďuje, plynule vchází do budovy školy a určené učebny
 • při vstupu do školy provede dezinfekci rukou

b) Pobyt v budově školy

První den po příchodu do školy odevzdá každý žák vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Žák: 

 • po budově školy se pohybuje pouze v roušce
 • po přezutí se přemístí do třídy, provede mytí rukou (důkladně 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a jejich dezinfekci
 • usadí se do lavice (dodržuje zásadu jeden žák v lavici ve třídě, zachovává rozestup lavic minimálně 1,5 metru, lavice ani židle nepřemisťuje)
 • během vzdělávacího bloku si může se souhlasem vyučujícího sundat roušku, sejmutou roušku ukládá do sáčku
 • po každém vzdělávacím bloku si umyje a vydezinfikuje ruce
 • během přestávek se řídí pokyny zaměstnanců školy, neshromažďuje se se spolužáky v prostorách školy, dodržuje stanovený odstup 2 metry
 • po použití toalety si umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci
 • neprodleně oznamuje jakoukoliv nevolnost vyučujícímu, který vyhodnotí situaci a v případě potřeby bezodkladně kontaktuje zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte
 • po ukončení vzdělávání odchází dle pokynů vyučujícího ze školy; při přesunech po budově školy dodržuje stanovený odstup 2 metry
 • je povinen dodržovat stanovená pravidla; jejich opakované nedodržování je po upozornění zákonného zástupce důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení ze vzdělávacích aktivit

2. Povinnosti školy

Všichni zaměstnanci školy budou seznámeni se souborem hygienických a bezpečnostních pokynů a budou se jimi řídit. 

Úklid před otevřením školy a v průběhu vzdělávání bude prováděn dle pokynů stanovených souborem opatření „Ochrana zdraví a provoz základních školy v období do konce školního roku 2019/2020“.

Richard Nekula


 

Otevření školy pro žáky 9. ročníku

Od 11. 5. 2020 bude znovuotevřena škola pro žáky 9. ročníku, a to za účelem přípravy na příjmací zkoušky na střední školy, účast je dobrovolná.

Rozvrh: 7.45-11.15: 2 hodiny český jazyk, 2 hodiny matematika

1. Povinnosti žáků

a) Cesta a příchod do školy

Žák:

 • přichází do školy se zakrytými ústy a nosem ochrannými prostředky (rouškou)
 • s sebou si přinese na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • dodržuje při cestě do školy a před školou odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • před školou se neshromažďuje, plynule vchází do budovy školy a určené učebny
 • při vstupu do školy provede dezinfekci rukou

b) Pobyt v budově školy

První den po příchodu do školy odevzdá každý žák vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Žák: 

 • po budově školy se pohybuje pouze v roušce
 • po přezutí se přemístí do třídy, provede mytí rukou (důkladně 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a jejich dezinfekci
 • usadí se do lavice (dodržuje zásadu jeden žák v lavici ve třídě, zachovává rozestup lavic minimálně 1,5 metru, lavice ani židle nepřemisťuje)
 • během vzdělávacího bloku si může se souhlasem vyučujícího sundat roušku, sejmutou roušku ukládá do sáčku
 • po každém vzdělávacím bloku si umyje a vydezinfikuje ruce
 • během přestávek se řídí pokyny zaměstnanců školy, neshromažďuje se se spolužáky v prostorách školy, dodržuje stanovený odstup 2 metry
 • po použití toalety si umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci
 • neprodleně oznamuje jakoukoliv nevolnost vyučujícímu, který vyhodnotí situaci a v případě potřeby bezodkladně kontaktuje zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte
 • po ukončení vzdělávání odchází dle pokynů vyučujícího ze školy; při přesunech po budově školy dodržuje stanovený odstup 2 metry
 • je povinen dodržovat stanovená pravidla; jejich opakované nedodržování je po upozornění zákonného zástupce důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení ze vzdělávacích aktivit

2. Povinnosti školy

Všichni zaměstnanci školy budou seznámeni se souborem hygienických a bezpečnostních pokynů a budou se jimi řídit. 

Úklid před otevřením školy a v průběhu vzdělávání bude prováděn dle pokynů stanovených souborem opatření „Ochrana zdraví a provoz základních školy v období do konce školního roku 2019/2020“.

Richard Nekula


 

Vážení rodiče,

 Získali jsme jednotný přístupový kód k více jak 40 výukovým programům společnosti SILCOM Multimedia pro všechny vyučující a žáky školy.

Pro přihlášení využijte odkaz: www.didakta.cz ke spouštění výukových materiálů důrazně doporučujeme využít aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash.

Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku: http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

Login: crna2146@didakta.cz

Heslo: W3GU

(Po načtení stránky www.didakta.cz se objeví okno pro zadání přihlašovacích údajů. Login i heslo prosím nevepisujte, ale vložte pomocí klávesové zkratky CTRL+C a následně CTRL+V do jednotlivých polí. 1 pole pro vložení Loginu a 2 pole pro Heslo. Dbejte prosím na vkládání pouze samotného loginu a hesla, pozor na znaky navíc)

K dispozici pro žáky jsou všechny výukové programy společnosti SILCOM Multimedia.

-       výukové programy jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10

-       upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora

Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.

Rovněž odkazuji na video s představením přihlášení k portálu, obsahu portálu a základním ovládání programů - https://youtu.be/znS66ojjaOM

 


 

V Šumné, dne 16. 3. 2020                                                                                                     

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci v naší republice budeme výuku žáků řešit v následujícím období tímto způsobem:

-Komunikace mezi žáky, rodiči a učitelem bude probíhat pomocí elektronické komunikace (e-mail, SMS, program Bakaláři - KOMENS, webovské stránky školy, popř. další možnosti po domluvě s učitelem). Pokud někdo potřebuje vygenerovat nové heslo, zašleme na vyžádání emailem.

-Pokud někdo z rodičů potřebuje vystavit Žádost o ošetřovné, jsme schopni zaslat i elektronicky.

-Tento způsob výuky od vás, jako rodičů, bude vyžadovat podporu vašich dětí v oblasti organizace času, který budou věnovat vypracovávání úkolů. Za to vám děkujeme.

-V případě dotazů a nejasností nás, prosím, kontaktujte:

tel. základní škola                           515 291 299

tel. ředitel školy                              728 519 085

tel. zástupce ředitele                     721 979 149

e-mail ředitel školy                         nekula@zssumna.cz

e-mail zástupce ředitele                  kucera@zssumna.cz


 

 Važení rodiče, na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se

  od středy 11. 3. 2020 uzavírají až do odvolaní všechny základní školy.

 

   Přerušen je i provoz školní družiny a všech kroužků konaných v ZŠ.

  V případě obnovení provozu budete včas informováni.

  Sledujte prosím pravidelně stránky školy a aplikaci Bakaláři.

  Mateřská škola uzavřena od 17. 3. 2020!!!!

                                                                       Richard Nekula, ředitel školy.

 


 

 IROP

 

Během letních prázdnin  2019 proběhla v Základní škole po tříleté přípravě zásluhou zřizovatele Obce Šumná realizace:

 

Projekt

 

ODBORNÉ UČEBNY ŠUMNÁ

 

je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Šumná, a to prostřednictvím realizace modernizace odborných učeben pro výuku praktické činnosti a přírodních věd a pořízení patřičného vybavení pro moderní výuku.

 

  


 

 

Naše instituce/škola je připojena k eduroamu


Eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v polovině roku 2019. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.
Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu
V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm zs-sumna.cz. Například tedy: novak@zs-sumna.cz.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

    název sítě (SSID): eduroam
    protokol připojení: 802.1x
    zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
    ověřování: PEAP
    vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
    jméno RADIUS serveru: radius.zs-sumna.cz
    certifikační autorita: eduroam CA
    odkaz ke stažení certifikátu CA: stažení certifikátu zde
    IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory
Eduroam je vysílán ve všech prostorách školy. Z části je pak pokryt i prostor v blízkosti školy.

Filtrování provozu
Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25). Pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora
Uživatelé naší školy se mohou obracet na email nekula@zssumna.cz a nebo telefon +420 728519085.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně u své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

  

Základní informace

    Základní škola a Mateřská škola Šumná, okres Znojmo je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Součástí školy je školní družina, mateřská škola – pracoviště Šumná 180 a Horní Břečkov 67, školní kuchyně, výdejna stravy Šumná 180  a Horní Břečkov 67. 

     Budova školy byla vybudována v roce 1928. V roce 2010 prošla budova školy a mateřské školy rekonstrukcí obsahující výměnu oken, zateplení pláště budovy a změnu vytápění. 

Zřizovatelem je Obec Šumná. 

Do základní školy docházejí (dojíždějí) žáci z obcí Milíčovice, Vracovice, Horní Břečkov, Čížov, Lesná, Šumná, Štítary, Zálesí, Chvalatice, Zblovice, Bítov a Mašovice.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem "Šikovná škola" (Smart school). 

Počet žáků ve školním roce 2019/2020         128
z toho 1. stupeň         70 žáků, spojen 3. a 4. ročník
z toho 2. stupeň         58 žáků