Get Adobe Flash player

 

 


 

  

Fond malých projektů Rakousko – Česká republika 2018/2019

Název projektu: Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

Do projektu se aktivně zapojí ZŠ LubniceZŠ Vranov nad DyjíZŠ a MŠ Šumná. Z rakouské strany se jedná o školu Volksschule Drosendorf. Spolupráce proběhne ve školním roce 2018/2019. Projekt má za úkol bližší seznámení a komunikaci žáků z obou stran bývalé státní hranice.

Cílem aktivit tohoto projektu jsou tři organizované týdny jazykové výuky v angličtině a v němčině. Žáci si prohloubí svoje jazykové znalosti a dovednosti a prohloubí se přátelství, která vznikla při realizaci předcházejícího projektu. Cílovou skupinou jsou žáci 6. – 9. ročníku. Výuku předmětů dle učebního plánu zajistí čtyři rodilí mluvčí (z Británie, Nizozemí, USA, Rakouska) z jazykových škol v Brně za spolupráce pedagogů českých škol.

Projekt přispívá k odstraňování socio-kulturních bariér přeshraničních kontaktů, vytváří podmínky pro setkávání žáků škol a zvyšuje kvalitu jazykové vybavenosti účastníků. Dopadem je vytváření nových vazeb mezi žáky a pedagogy škol obou sousedních zemí tím, že daný projekt připravují a realizují společně.

logo 

 

Základní informace

    Základní škola a Mateřská škola Šumná, okres Znojmo je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Součástí školy je školní družina, mateřská škola – pracoviště Šumná 180 a Horní Břečkov 67, školní kuchyně, výdejna stravy Šumná 180  a Horní Břečkov 67. 

     Budova školy byla vybudována v roce 1928. V roce 2010 prošla budova školy a mateřské školy rekonstrukcí obsahující výměnu oken, zateplení pláště budovy a změnu vytápění. 

Zřizovatelem je Obec Šumná. 

Do základní školy docházejí (dojíždějí) žáci z obcí Milíčovice, Vracovice, Horní Břečkov, Čížov, Lesná, Šumná, Štítary, Zálesí, Chvalatice, Zblovice, Bítov a Mašovice.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem "Šikovná škola" (Smart school). 

Počet žáků ve školním roce 2018/2019         125
z toho 1. stupeň          67 žáků, spojen 2. a 4. ročník
z toho 2. stupeň           58 žáků