Základní škola a mateřská škola. Šumná, okres Znojmo

ŠUMNÁ 92, 671 02; e-mail: zssumna@zssumna.cz; tel.: 515 291 299; IČ 750 223 20


Hlavní obsah

Úvod

Základní škola a mateřská škola, Šumná

zve rodiče s dětmi na

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2016 – 2017

který se koná v pátek 13. května 2016

v budově mateřské školy od 16:00 – 18:00 hod.

Zákonný zástupce s sebou přinese rodný list dítěte.

Zápisu se zúčastní i děti, které do MŠ nastoupí až v průběhu školního roku.

Informace na telefonním čísle 515 291 071.

 

Základní informace

    Základní škola a Mateřská škola Šumná, okres Znojmo je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Součástí školy je školní družina, mateřská škola – pracoviště Šumná 180 a Horní Břečkov 67, školní kuchyně, výdejna stravy Šumná 180  a Horní Břečkov 67. 

     Budova školy byla vybudována v roce 1928. V roce 2010 prošla budova školy a mateřské školy rekonstrukcí obsahující výměnu oken, zateplení pláště budovy a změnu vytápění. 

Zřizovatelem je Obec Šumná. 

Do základní školy docházejí (dojíždějí) žáci z obcí Milíčovice, Vracovice, Horní Břečkov, Čížov, Lesná, Šumná, Štítary, Zálesí, Chvalatice a Bítov. 

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem "Šikovná škola" (Smart school). 

Počet žáků ve školním roce 2015/2016           120
z toho 1. stupeň           60 žáků, spojen 3. a 4. ročník
z toho 2. stupeň           60 žáků

 

zaměstnanci školy 
jménofunkcekontakt
Mgr. Richar Nekula ředitel 515 291 299, nekula@zssumna.cz
Mgr. Pavel Kučera zástupce ředitele školy

515 291 299, kucera@zssumna.cz

Mgr. Miroslava Trojanová       třídní učitelka 2. ročníku trojarova@zssumna.cz
Mgr. Jindřiška Nováková třídní učitelka 1. ročníku novakova@zssumna.cz
Mgr. Hana Slabá třídní učitelka 3. a 4. ročníku slaba@zssumna.cz
Mgr. Tomáš Zezula třídní učitel 9. ročníku                         zezula@zssumna.cz
Mgr. Lucie Stehlíková třídní učitelka 5. ročníku, školní preventista        stehlikova@zssumna.cz
Mgr. Vladislava Smékalová třídní učitelka 6. ročníku smekalova@zssumna.cz
Mgr. Petr Sklenář třídní učitel 8. ročníku sklenar@zssumna.cz
Mgr. Diana Sklenářová učitelka, výchovný poradce sklenarova@zssumna.cz
Ing. Hana Stärzová třídní učitelka 7. ročníku starzova@zssumna.cz
Jarmila Kratochvílová vychovatelka ŠD kratochvilova@zssumna.cz
Pavlína Zachová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga 537 021 759
Jana Křížová asistent pedagoga  
Libor Valenta školník 737 576 977
Jiřina Klinerová uklízečka  
Jitka Zedníková uklízečka  
Yvona Valičová účetní, vedoucí školní jídelny 515 291 010, valicova@zssumna.cz
Zdeňka Svozilová vedoucí kuchařka  
Marcela Golombová kuchařka  
Jana Chaloupková vedoucí učitelka MŠ Šumná 606 844 143, chaloupkova@zssumna.cz
Hana Fučíková učitelka MŠ Šumná, asistent pedagoga  
Hana Tobolková uklízečka MŠ Šumná  
Dana Vrzáková učitelka MŠ Horní Břečkov 515 291 518
Ilona Martínková školník, topič, učitelka MŠ Horní Břečkov  
Mgr. Markéta Matlochová výuka náboženství  
Jiří Čírtek mzdový účetní  


 

 


 Naše škola se zapojila do projektu:

  Pojďme se dotknout ICT, č. projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016

 jako partner projektu.

 Realizátor projektu:

 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 Doba realizace projektu:

 Projekt probíhá v době od  31. 10. 2014 do 31. 7. 2015

 Cíl projektu:

 Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogických pracovníků naší školy ve využívání mobilních dotykových zařízení jako moderního nástroje ve výuce a vzdělávání žáků vzhledem k dynamickému rozvoji  těchto technologií.

 Popis zapojení partnera:

 Vzdělávání ředitelů.

 Mentorská činnost.

 Studium pro metodiky ICT.

 Nákup dotykových zařízení v rámci Výběrového řízení.

 Absolvování seminářů a školení v oblasti zapojování mobilních dotykových zařízení do výuky organizované SSŠ Brno.

Spolupráce při evaluaci projektových aktivit.

 

 

LOGO

                                                                                                                               aktualizováno  28.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky a akce

02. 05. 2016


CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU 2016

3.5. – dopravní výchova 3. a 4. ročník
5.5. – dopravní soutěž – školní kolo
9.5. – návštěva úřadu práce 8. ročník
11.5. - dopravní soutěž – okresní kolo
17.5. – dyslektická olympiáda – vybraní žáci
19.5. – florbalový turnaj - vybraní žáci
23.5. – 25.5. – školní výlet – 9. ročník
25.5. – okresní kolo Pythagoriády - vybraní žáci
31.5. – focení žáků
Menu stránek


Copyright a aktualizace Webu

© 2008 - 2016 Základní a Mateřská škola Šumná; web vytvořil a provoz zajišťuje EVNITE s.r.o.; administrace