Get Adobe Flash player

Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo, příspěvková organizace

Šumná 92, 671 02, IČO 75022320, tel. 515291299, e-mail: zssumna@zssumna.cz, www. zssumna.cz


Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 se mění organizace výuky na naší škole takto:

1. až 3. ročník prezenční výuka 

4. ročník v týdnu od 12. 4. prezenční výuka, od 19.4. distanční výuka (rotace po týdnu)

5. ročník v týdnu od 12. 4. distanční výuka, od 19. 4. prezenční výuka (rotace po týdnu)

6. - 9. ročník nadále distanční výuka

Další podrobné informace naleznete na této stránce.

 


 

 

 


 

ROZVRH COVID PRO 3. až 9. třídu


 

Vážení rodiče!

Z rozhodnutí vlády jsou do odvolání od pondělí 1. 3. 2021uzavřeny všechny části školy - ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ.

Výuka v ZŠ probíhá distančním způsobem. V případě změny budete včas informováni. 

Podrobnosti viz. níže.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

koronavirus-vykricnik
Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Richard Nekula​

 


 

 

 IROP

 

Během letních prázdnin  2019 proběhla v Základní škole po tříleté přípravě zásluhou zřizovatele Obce Šumná realizace:

 

Projekt

 

ODBORNÉ UČEBNY ŠUMNÁ

 

je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Šumná, a to prostřednictvím realizace modernizace odborných učeben pro výuku praktické činnosti a přírodních věd a pořízení patřičného vybavení pro moderní výuku.

 


 Naše instituce/škola je připojena k eduroamu


Eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v polovině roku 2019. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.
Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu
V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm zs-sumna.cz. Například tedy: novak@zs-sumna.cz.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

    název sítě (SSID): eduroam
    protokol připojení: 802.1x
    zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
    ověřování: PEAP
    vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
    jméno RADIUS serveru: radius.zs-sumna.cz
    certifikační autorita: eduroam CA
    odkaz ke stažení certifikátu CA: stažení certifikátu zde
    IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory
Eduroam je vysílán ve všech prostorách školy. Z části je pak pokryt i prostor v blízkosti školy.

Filtrování provozu
Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25). Pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora
Uživatelé naší školy se mohou obracet na email nekula@zssumna.cz a nebo telefon +420 728519085.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně u své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

  

Základní informace

    Základní škola a Mateřská škola Šumná, okres Znojmo je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Součástí školy je školní družina, mateřská škola – pracoviště Šumná 180 a Horní Břečkov 67, školní kuchyně, výdejna stravy Šumná 180  a Horní Břečkov 67. 

     Budova školy byla vybudována v roce 1928. V roce 2010 prošla budova školy a mateřské školy rekonstrukcí obsahující výměnu oken, zateplení pláště budovy a změnu vytápění. 

Zřizovatelem je Obec Šumná. 

Do základní školy docházejí (dojíždějí) žáci z obcí Milíčovice, Vracovice, Horní Břečkov, Čížov, Lesná, Šumná, Štítary, Zálesí, Chvalatice, Zblovice, Bítov a Mašovice.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem "Šikovná škola" (Smart school). 

Počet žáků ve školním roce 2019/2020         128
z toho 1. stupeň         70 žáků, spojen 3. a 4. ročník
z toho 2. stupeň         58 žáků