Get Adobe Flash player

 

Memoriál Bohumila Nekuly v šachu

XXVI. ročník šachového turnaje

Hráno jako otevřený okresní přebor žáků okresu Znojmo

 

Sponzoři: BN SOFT ZNOJMO, SWN MORAVIA

 Pořadatel:                      ZŠ a MŠ Šumná, OVŠS Znojmo

Termín:                          sobota 27. 4. 2019

Hrací místnost:              budova ZŠ (Šumná 92)

Přihlášky:                       emailem nebo telefonicky do 25. 4. 2019

                                       Mob.: 728 519 085, E-mail: zssumna@zssumna.cz


Časový rozvrh:                  9.15 -   9.45 prezence
                                          9.45 - 10.00 slavnostní zahájení
                                         10.00 - 13.30 turnaj
                                         13.45 - 14.00 vyhlášení výsledků

Hrací materiál:              zajistí pořadatel pro všechny přihlášené účastníky

Právo účasti:                  žáci okresu Znojmo narození po roce 2003 včetně a přihlášení hosté


Hrací systém:                 Švýcarským systémem na 7 kol dle počtu startujících

Pravidla:                        dle pravidel FIDE

Tempo:                           15 minut na partii a hráče


Losování:                       počítačem, eventuálně ručně hlavní rozhodčí

Hodnocení:                    dle soutěžního řádu šachových soutěží

Ceny:                              poháry pro první tři plus věcné ceny pro všechny účastníky v celkové hodnotě 10 000,-- Kč

Poznámky:                     pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn

Občerstvení:                  pro všechny účastníky zajistí pořadatel


 

  

Fond malých projektů Rakousko – Česká republika 2018/2019

Název projektu: Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

Do projektu se aktivně zapojí ZŠ LubniceZŠ Vranov nad DyjíZŠ a MŠ Šumná. Z rakouské strany se jedná o školu Volksschule Drosendorf. Spolupráce proběhne ve školním roce 2018/2019. Projekt má za úkol bližší seznámení a komunikaci žáků z obou stran bývalé státní hranice.

Cílem aktivit tohoto projektu jsou tři organizované týdny jazykové výuky v angličtině a v němčině. Žáci si prohloubí svoje jazykové znalosti a dovednosti a prohloubí se přátelství, která vznikla při realizaci předcházejícího projektu. Cílovou skupinou jsou žáci 6. – 9. ročníku. Výuku předmětů dle učebního plánu zajistí čtyři rodilí mluvčí (z Británie, Nizozemí, USA, Rakouska) z jazykových škol v Brně za spolupráce pedagogů českých škol.

Projekt přispívá k odstraňování socio-kulturních bariér přeshraničních kontaktů, vytváří podmínky pro setkávání žáků škol a zvyšuje kvalitu jazykové vybavenosti účastníků. Dopadem je vytváření nových vazeb mezi žáky a pedagogy škol obou sousedních zemí tím, že daný projekt připravují a realizují společně.

logo 

 

Základní informace

    Základní škola a Mateřská škola Šumná, okres Znojmo je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Součástí školy je školní družina, mateřská škola – pracoviště Šumná 180 a Horní Břečkov 67, školní kuchyně, výdejna stravy Šumná 180  a Horní Břečkov 67. 

     Budova školy byla vybudována v roce 1928. V roce 2010 prošla budova školy a mateřské školy rekonstrukcí obsahující výměnu oken, zateplení pláště budovy a změnu vytápění. 

Zřizovatelem je Obec Šumná. 

Do základní školy docházejí (dojíždějí) žáci z obcí Milíčovice, Vracovice, Horní Břečkov, Čížov, Lesná, Šumná, Štítary, Zálesí, Chvalatice, Zblovice, Bítov a Mašovice.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem "Šikovná škola" (Smart school). 

Počet žáků ve školním roce 2018/2019         125
z toho 1. stupeň          67 žáků, spojen 2. a 4. ročník
z toho 2. stupeň           58 žáků