Get Adobe Flash player

Projektový den ve škole

V pátek 26. 10. 2018 se v naší škole uskutečnil projektový den s názvem Sto let republiky. Jeho cílem bylo žáky seznámit s historií vzniku samostatného československého státu a s významnými prvorepublikovými osobnostmi jako byl T. G. Masaryk nebo E. Beneš.

Projektový den byl zahájen v tělocvičně státní hymnou a slavnostními proslovy pana ředitele Nekuly, pana starosty Cejpka a otce Marka. Žáci i učitelé byli oblečeni do barev trikolory, aby mohli následně vytvořit živou vlajku. Poté se všichni přemístili před školu, kde byla slavnostně zasazena lípa na počest významného výročí. Pan ředitel a pan starosta společně lípu vsadili a otec Marek jí požehnal. Po skončení slavnostního aktu se žáci přesunuli do tříd, kde pro ně měli učitelé připraveny prezentace a dokumenty o vzniku republiky, o životě za první republiky, o 1. sv. válce atd. Vybraná děvčata pekla s paní učitelkou Stärzovou makové bábovky podle tehdejších receptů. Moc se jim povedly. Pan učitel Zezula připravil pro žáky výstavu prvorepublikových předmětů, jako byly fotoaparáty, žehličky, vojenské předměty, školní pomůcky, učebnice atd. Všichni žáci byli nadšeni, neboť si některé předměty mohli vyzkoušet. Největší zájem byl o plynové masky a psací stroj.

Projektový den se vydařil a myslím si, že žáci si odnesli spoustu zajímavých zážitků i nových informací. Někdo z žáků pronesl větu: „Moc se nám to líbilo, za sto let znovu.“

Fotogalerie: