Get Adobe Flash player

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2023 / 2024

 

V letošním školním roce se připravují změny pro přijímací zkoušky. 

  •  přihlášky na SŠ v digitální podobě
  •       zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
  •       3 elektronické přihlášky na 3 střední školy

 

  • Digitalizace přijímacího řízení: měla by zajistit, že nedojde k tomu, že bude žák přijatý na více škol najednou a mnoho uchazečů své místo na SŠ mít nebude. Všichni deváťáci by se měli výsledky dozvědět ze systému najednou a většina jich bude v tu chvíli přijata, čímž odpadne složitá pozkoušková administrativa (zápisové lístky a odvolání).

 

·        Prioritizace  SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě.

    Až 3 přihlášky na SŠ elektronicky do systému + prioritizace: deváťáci budou podávat přihlášky na 3 střední školy a školy do přihlášky se budou muset nově uvádět podle priority, tedy na první místo tu,      kam se chce uchazeč dostat nejvíce. Zároveň by mělo zůstat možné podat přihlášku papírově. Střední škola ji poté zadá do systému sama.

 

·        Termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024

·        Prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí

   Prospěch z 8. a poloviny 9. třídy ZŠ:  již nebude povinným kritériem pro přijetí. Školy si budou samy volit, do jaké míry známky v přijímacím řízení zohlední.

 

·       2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024, datum musí potvrdit MŠMT

Žáci mají stále 2 pokusy na CERMAT testy (testy z ČJ a M) – lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 SŠ v přihlášce. Nově budou moci žáci, kteří podají přihlášku na jeden maturitní obor, skládat přijímací zkoušky dvakrát. Budou mít tedy dva pokusy jako ti, kteří se hlásí na 2 nebo 3 maturitní obory

·         Výsledky JPZ do 10. května 2024 v elektronickém systémuodpadá zápisový lístek, odvolání.

 

·         Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo.

Druhé kolo přijímacího řízení: mělo by mít podobná pravidla jako kolo první, tedy: podávání 3 přihlášek elektronicky a školy by měly přihlížet v výsledkům Cermat testů. Další kola, tedy od třetího dále, by byly jako doposud v gesci ředitelů SŠ.

·         Od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

 

Přijímací zkoušky 2024 – termíny

§ 

podání přihlášek na SŠ do prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky: od 1. do 20. února 2024

§ 

první řádný termín jednotných přijímacích zkoušek (datum musí potvrdit MŠMT): 

12. dubna 2024 (pátek)

§ 

druhý řádný termín jednotných přijímacích zkoušek (datum musí potvrdit MŠMT): 

15. dubna 2024 (pondělí)

§ 

výsledky přijímacích zkoušek 2023/24: 

do 10. května 2024

 

§ 

2. kolo přijímacího řízení 2023/24: po zveřejnění výsledků 1. kola

Další informace

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

Ředitelé středních škol musejí nejdéle do konce ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom kolik uchazečů o studium přijme a do jakých oborů. Údaje musejí být vyvěšeny jednak na veřejně přístupném místě přímo ve škole, ale taky na internetových stránkách školy.

 

Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR - Přijímání na střední školy a konzervatoře nebo na odkazu: .

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ustanoveni-o-prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-ve-skolskem

 

Na jakékoliv  Vaše dotazy   ráda  odpovím  po telefonické domluvě   na  tel. 736 671 427 nebo 515 291 299 případně emailu:sklenarova@zsamssumna.cz

  

S pozdravem   Diana Sklenářová – výchovný poradce