Get Adobe Flash player

Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo, příspěvková organizace

Šumná 92, 671 02 Šumná

IČO: 750 22 320
ID (datová schránka): 4rfj286


Telefon ZŠ Šumná: 515 291 299                     Telefon MŠ Šumná: 515 291 071     

Telefon MŠ Horní Břečkov: 515 291 518         Telefon ředitel:  728 519 085   

Telefon ŠJ Šumná:  515 291 010                    Telefon ŠD Šumná: 537 021 759

 
jméno, příjmení, titul funkce kontakt
Richard Nekula Mgr. ředitel zssumna@zsamssumna.cz
Pavel Kučera Mgr. zástupce ředitele kucera@zsamssumna.cz
Yvona Valičová hlavní účetní, vedoucí školní jídelny valicova@zsamssumna.cz
Soňa Otte Mgr. třídní učitelka 1. ročníku  
Aneta Kratochvílová Mgr. učitelka 1. ročníku  
Jitka Němcová Mgr. třídní učitelka 2. ročníku  
Lenka Voříšková Mgr. třídní učitelka 3. ročníku  
Jitka Smetanová Mgr. třídní učitelka 4. ročníku  
Martina Czuczová Mgr. třídní učitelka 5. ročníku  
Jana Švarcová Mgr. učitelka 5. ročníku  
Martina Lněničková Mgr. třídní učitelka 6. ročníku  
Petr Sklenář Mgr. třídní učitel 7. ročníku  
Diana Sklenářová Mgr. třídní učitelka 8. ročníku, výchovný poradce  sklenarova@zsamssumna.cz
Lucie Stehlíková Mgr. třídní učitelka 9. ročníku, školní metodik prevence  
Romana Makovičková Bc. učitelka ČJ, Př  
Lydie Musilová Mgr. učitelka Aj, Hv  
Tomáš Zezula Mgr. učitel Nj, Pč  
Yevheniia Albinska učitelka Aj, koordinátor pro ukrajinské žáky  
Žaneta Kochová Mgr. speciální pedagog, logoped  
Gabriela Protivínská vychovatelka ŠD  sdsumna@zsamssumna.cz
Pavlína Zachová vychovatelka ŠD, učitelka MŠ  
Jitka Heverová asistent pedagoga  
Ilona Šumpichová asistent pedagoga  
Sabina Salavcová asistent pedagoga  
Lenka Petrů asistent pedagoga  
Eliška Jelínková asistent pedagoga  
Aneta Křížová asistent pedagoga  
Kamila Ingrová asistent pedagoga, vychovatelka ŠD  
Libor Valenta školník Mob: 737 576 977
Andrea Doležalová uklízečka ZŠ  
Jitka Zedníková uklízečka ZŠ  
Zdeňka Svozilová vedoucí kuchařka  
Marcela Golombová kuchařka  
Monika Bauerová kuchařka  
Jiřina Klinerová  kuchařka  
Jana Chaloupková vedoucí učitelka MŠ Šumná mssumna@msazssumna.cz
Lucie Stehlíková Hochmanová učitelka MŠ Šumná  
Kateřina Coufalová učitelka MŠ Šumná  
Simona Masopustová asistent pedagoga MŠ  
Milada Jedličková učitelka MŠ  Horní Břečkov mshb@zsamssumna.cz
Barbora Kislingová učitelka MŠ Horní Břečkov  
Hana Doležalová školnice MŠ Horní Břečkov