Get Adobe Flash player
 Základní informace:
Adresa: MŠ Horní Břečkov č. 67
Právní forma: odloučené pracoviště
Typ zařízení: celodenní
Provozní doba: 7.00 – 15.30 hod
Stanovená kapacita: 23 dětí
Telefon: 515 291 518
Email: mshb@zsamssumna.cz

 

 

 

Od 1.1.2004 odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy, Šumná, okres Znojmo, příspěvkové organizace

Provoz školy: celodenní - 7.00 – 15.30 hod

Učitelka MŠ: Milada Jedličková
Učitelka MŠ: Barbora Kislingová
Stravování, úklid, topení: Hana Doležalová
Ředitel školy: Mgr. Richard Nekula

 

Naši mateřskou školu najdete uprostřed obce Horní Břečkov.
Nachází se ve zrekonstruované budově bývalé základní školy.

Zřizovatelem je Obec Šumná.

První mateřská škola v Horním Břečkově byla zřízena 17. 10 1945, ale nacházela se v budově č. 13.
Od 1. 1. 1999 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ a přestěhování do jedné budovy, kde se nacházíme dosud.
Od 1. 1. 2004 přešla celá škola pod ZŠ Šumná a stala se jejím odloučeným pracovištěm.

V současnosti využíváme pouze přízemí jednopatrové budovy.
Nachází se zde herna, odpočívárna, hygienické zařízení, tělocvična, šatna, kuchyňka na výdej obědů a přípravu svačinek.

Na zahradě je pískoviště, dětské hřiště a nové dřevěné vybavení pro pohybové aktivity dětí.

MŠ je jednotřídní s kapacitou 23 dětí.
Přijímáme děti od dvou let věku.
V současné době školu navštěvuje 14 dětí ve věku od 2 do 6 let.

Celkovým vzhledem a zaměřením je naše MŠ zařízením rodinného typu.
Na počátku docházky dětí do MŠ umožňujeme pobyt rodičů společně s dětmi.
V případě zájmu mohou rodiče kdykoliv i v průběhu roku navštívit naši MŠ a sledovat výchovný a vzdělávací proces.
Obsah vzdělávání naší MŠ i témata k výchovné práci vycházejí ze života dětí, z prostředí, ve kterém vyrůstají.
Veškeré naše úsilí směřujeme k tomu, aby se děti cítily spokojené a v bezpečí a pociťovaly radost ze svých výsledků a pokroků.
Poskytujeme základy vzdělání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
Protože se naše MŠ nachází v sousedství NP Podyjí je i náš program zaměřen na utváření kladného vztahu k přírodě.
Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání.

Režim dne:

7.00 – 8. 00      scházení dětí
hry a činnosti podle přání dětí
8. 00 – 9. 15 ranní hry, didaktické činnosti ve skupinách a individuálně jazykové chvilky, smyslové hry, pohybové aktivity, hygiena a svačina podle potřeb dětí
9. 15 – 11. 15 pobyt venku / vycházka, pobyt na zahradě /
11. 15 – 11. 45 hygiena, oběd
11. 45 – 13. 30 hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity – hry, opakovací chvilky, individuální péče
13. 30 – 15. 30 hygiena, hry a činnosti podle přání dětí,pobyt na školní zahradě
15:30 ukončení provozu

Denní program je aktuálně uzpůsoben potřebám a zájmům dětí

Pohybové aktivity: několikrát denně (dopolední pohyb. aktivity, pobyt venku, odpolední výchovné chvilky na zahradě
Druh pohybových aktivit: cvičení, tělovýchovné chvilky, TV, pohybové a taneční hry, improvizace, cvičení s náčiním, na nářadí, s hudbou
Frekvence: 3 – 5 krát denně
Pobyt venku: na školní zahradě, na hřišti, na vycházce
Způsob využití pobytu venku: poznávání okolí, orientace v obci, pohybové hry, překonávání překážek, odpočinkové hry na zahradě
Odpočinek a spánek: 12.00 – 13.30 hod s respektováním individuálních potřeb dětí
Ukládání lehátek a lůžkovin: lůžkoviny a pyžama zůstávají ustlané na lehátkách s celodenní možností větrání
Stravování: náhradní – s dovozem obědů, svačinky zhotovuje p. Doležalová
Systém podávání svačin: děti si indiv. připravují jídlo na tácky a odnášejí ke stolečku
Obědy: výdej v 11.15 hod, dovážejí se ze školní jídelny při ZŠ Šumná
Pitný režim: po celou dobu provozu mají děti k dispozici připravené nápoje
Druh nápojů: různé druhy ovocných čajů, ovocné šťávy, minerálky, pitná voda

Při výchovném procesu využíváme Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a vlastní školní program „ Díváme se kolem sebe očima malých zvídálků“.

Fotogalerie: 
1