Get Adobe Flash player

Školská rada při ZŠ a MŠ Šumná

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.

Školskou radu při ZŠ a MŠ Šumná zřizuje Obec Šumná.

Školská rada má šest členů, kteří jsou voleni na tři roky.

Dva členové ŠR zastupují zřizovatele, dva členové ŠR zastupují rodiče nezletilých žáků a dva členové ŠR zastupují pedagogické zaměstnance školy.

 

FUNKCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ  TELEFON FUNKCE
zástupci zřizovatele         Petr Cejpek 515 291 300             člen
Miroslava Dvořáková          515 291 300                  předseda
zástupci rodičů                Lenka Korchová    člen                 
Ing. Petr Světlík    člen
zástupci pedagogů Mgr. Tomáš Zezula    člen
Mgr. Pavel Kučera                  515 291 299  místopředseda