Get Adobe Flash player

Mateřská škola

MŠ Šumná

Základní informace

Telefon: 606 844 143, 515 291 071
E-mail: chaloupkova@zssumna.cz
Učitelka: Jana Chaloupková
  Hana Fučíková
Školnice: Hana Tobolková

 Provoz MŠ:

Pondělí - pátek od 6:30 do 15:30.

Naše MŠ se nachází ve střediskové obci Šumná na Znojemsku nedaleko Vranovské přehrady.

Zřizovatelem je Obec Šumná.

Budova školky byla postavena a uvedena do provozu v roce 1984.
V současné době je součástí organizace Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo, příspěvková organizace, pod kterou přešla od 1. 1. 2003.
Kolem budovy se rozprostírá velká zahrada s dětským hřištěm.

Budova školy je jednopatrová, prostorná a vzdušná.
V přízemí je herna se zatahovacími dveřmi, které ji oddělují od třídy. Dále je zde výdejna jídla, kancelář vedoucí učitelky, sociální zařízení pro děti i dospělé a šatna.
V patře máme sportovní třídu oddělenou opět zatahovacími dveřmi od lehárny.
Třídu určenou pro činnosti nespících dětí a sociální zařízení.

V současné době školu navštěvuje 24 dětí ve věku od 2 do 6 let.
Na škole působí 2 učitelky a školnice, stravování je zajištěno z vedlejší budovy, kde se nachází školní jídelna.
Během dne využíváme všechny prostory budovy.
1x týdně přihlášené děti navštěvují kroužek angličtiny pro nejmenší.
Kromě toho zajišťujeme dětem odbornou logopedickou péči v poradně ve Znojmě, v MŠ probíhá preventivní logopedická péče.

Režim dne:

do 8:15 scházení dětí, ranní hry, didaktické činnosti motivované společnými prožitky a navozením vhodné atmosféry, péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, společné TV chvilky, jazykové chvilky a ranní cvičení.
8:15 - 8:45 hygiena,svačina-průběžně podle potřeb dětí.
8:45 - 9:20 ukončení činností v hracích koutcích, dokončování didaktických činností, společný úklid herny a třídy, příprava na pobyt venku.
9:20 - 11:20 pobyt venku
11:20 - 12:10 hygiena,oběd, ukládání k odpočinku
12:10 - 14:10 odpočinek dětí
od 12:45 aktivity nespících dětí ve třídě (stolní hry,kresba,omalovánky, plnění úkolů podle pracovních sešitů „Malý předškolák“).
14:10 - 14:30 hygiena,svačina
14:30 - 15:30 společné hry a činnosti do rozchodu domů.

V průběhu dne je zajištěn pitný režim, děti mají možnost kdykoli využít nabídku nápojů ze školní jídelny.

Stránky